Software agreement

Op deze pagina tref je de nodige software en documenten ter voorbereiding op de BearingPoint Caribbean assessment. Middels deze brief willen wij, aan de hand van je ondertekening hiervan, jouw bevestiging ontvangen dat je na afronding van de hiervoor beschreven assessment de voornoemde software (en eventueel door jouw gemaakte kopieën) volledig van jouw computer en/of laptop zult verwijderen en geen verder gebruik meer zult maken van deze software voor welke doeleinden dan ook.

Back to Top