Software agreement

Op deze pagina tref je de nodige software en documenten ter voorbereiding op de BearingPoint Caribbean Challenge op dinsdag 20 maart 2018 tijdens de Bedrijvendagen Twente en woensdag 21 maart 2018 tijdens de Beta banenmarkt bij de universiteit van Leiden. Middels deze brief willen wij, aan de hand van uw ondertekening hiervan, uw bevestiging ontvangen dat u na afronding van de hiervoor beschreven assessment de voornoemde software (en eventueel door u gemaakte kopieën) volledig van uw computer en/of laptop zult verwijderen en geen verder gebruik meer zult maken van deze software voor welke doeleinden dan ook.

Back to Top