Functiepunten Analyse Team – Wie zijn dat?

Geschreven door Carel Schotborgh

 

Wat is Functie Punten Analyse?

BearingPoint geeft al meer dan 25 jaar ondersteuning aan overheden in het Caribisch gebied. Voor de overheden bouwen, onderhouden, breiden we de gemaakte systemen verder uit en bieden we ondersteuning aan. Met behulp van Functie Punten Analyse wordt een eenheid (de functiepunt) geïntroduceerd voor de omvang van een te ontwikkelen (of te onderhouden) informatiesysteem. In de functiepunt wordt de hoeveelheid informatieverwerking die een informatiesysteem aan de gebruiker biedt uitgedrukt. De eenheid staat los van de wijze waarop de informatieverwerking technisch wordt gerealiseerd. De kosten voor een bepaalde functionaliteit wordt dus niet in uren uitgedrukt maar in functiepunten. Simpel gezegd: als de leverancier meer uren besteed dan verwacht voor een functionaliteit zal de klant niet voor deze kosten opdraaien. Het risico voor het aantal uren dat aan een bepaalde functionaliteit besteed wordt, zal dus vooral bij de leverancier komen te liggen.

Het team Functie Punten Analyse, kort gezegd team FPA, bestaat uit 4 leden die multidisciplinair zijn, elkaar ondersteunen en aanvullen om de verschillende soorten systemen te tellen. Alvorens de FP-analist vanuit de organisatie een specificatie ontvangt om te tellen, kan hij/zij bezoek verwachten van de business analist om mondeling een korte toelichting te geven waarmee de FP-analist alvast grof kan inschatten of een bepaalde functionaliteit veel of weinig punten gaat opleveren, zonder de detailspecificaties in te zien. De business analist kan op basis van deze ruwe inschatting alvast keuzes maken over de aan te bieden functionaliteit. Inhoudelijke kennis van de verschillende systemen en mondelinge communicatie is hierbij cruciaal om succesvol te zijn als FP-analist. In veel gevallen zal hij/zij ook in staat moeten zijn om aan te geven hoe een gevraagde functionaliteit goedkoper gemaakt kan worden. Je bent als FP-analist dus niet alleen bezig met tellen, maar ook aan het meedenken over de mogelijke oplossing. Een eigen mening en deze in een advies kunnen omzetten is dus belangrijk

Simpel gezegd: als de leverancier meer uren besteed dan verwacht voor een functionaliteit zal de klant niet voor deze kosten opdraaien. Het risico voor het aantal uren dat aan een bepaalde functionaliteit besteed wordt, zal dus vooral bij de leverancier komen te liggen.

Het werk van de FP-analist

Als FP-analist dien je niet alleen kritisch te zijn over de specificaties maar ook verder te kunnen kijken dan de specificatie op zichzelf. Er dient bewaakt te worden dat de specificaties zoveel mogelijk aansluiten op het getelde systeem.  Zo zal de hij/zij een afwisselende rol hebben door te communiceren met verschillende partijen en deze te informeren en de bewustwording van FPA te vergroten. Uiteraard dient een inschatting of telling met NESMA argumentatie onderbouwd te worden.

De FP-analist stelt na de oplevering van het gebouwde systeem aan de klant, de functionele beschrijving op van de te tellen applicatie, waarna die door een collega FP-analist daadwerkelijk wordt geteld. Hoewel een FPA-analist over het algemeen vooral bezig is met beschrijven, tellen en specificaties analyseren, is dit niet afdoende. Bij het tellen is het inlevingsvermogen van de FP-analist t.o.v. de klant belangrijk. Hierbij dient vroegtijdig geconstateerd te worden waar de discussiepunten naar voren zullen komen om zo met onderbouwing de gesprekken met de klant aan te kunnen gaan. Er zal dus ook veel tijd besteed worden aan het onderbouwen waarom er op een bepaalde wijze geteld wordt.

“FPA 4 EVER!”

Binnen en buiten het team is er tussen al het functiepuntengeweld door ook tijd voor ontspanning met de nodige dosis humor. Zoals het credo van het team luid: “FPA 4 EVER!” dus ook al ga je na verloop van tijd andere werkzaamheden oppakken, de sterke band met het FPA-team zal nooit helemaal verdwijnen!

Back to Top