Software agreement

Ik ga akkoord met de End User License Agreement met Be Informed B.V. waardoor u het daarin benoemde gebruiksrecht heeft verkregen van de Be Informed Studio software voor de daarin benoemde periode en uitsluitend voor assessment en oefening doeleinden. Middels deze brief willen wij, aan de hand van uw ondertekening hiervan, uw bevestiging ontvangen dat u na afronding van de hiervoor beschreven assessment de voornoemde software (en eventueel door u gemaakte kopieën) volledig van uw computer en/of laptop zult verwijderen en geen verder gebruik meer zult maken van deze software voor welke doeleinden dan ook.

Back to Top